Growing up in a bilingual world
Psychologies Magazine

2010

Créixer en un món bilingüe - Conjunt de 2 il·lustracions per a un article de 'Psychologies Magazine'. L'entorn en què creixem afavoreix el nostre bilingüisme, expandint el nostre coneixement i fomentant les relacions humanes entre gent de diferents llocs.

next
prev

close


1 2 3

  • share
  • share
® Maria Corte. All rights Reserved
Designed by Elisenda Muns