The collapse of the West
Ediciones del Serbal

2011

El col·lapse d'Occident - Portada per al llibre de José Ignacio Ruiz Rodríguez i Francisco Mochón. L'ocŕs de les economies occidentals davant l'ímpetu dels nous paďsos emergents. La tardor i la primavera.

next
prev

close


1 2

  • share
  • share
® Maria Corte. All rights Reserved
Designed by Elisenda Muns