Claim of the shallows
Orsai Magazine

2011

Reivindicació del fons - Conjunt de 4 il·lustracions per a 'Orsai Magazine nº 3' sobre l'article de Javier Jaén. La superficialitat de l'excés d'informació al que tenim accés a través d'internet davant d'altres formes més tradicionals i més lentes, però que alhora sedimenten millor el seu pòsit sobre la nostra memòria.

next
prev

close


1 2 3 4

  • share
  • share
® Maria Corte. All rights Reserved
Designed by Elisenda Muns