Guessing the investment
Deloitte University Press

2012

Encertar la inversió - Portada i 2 il·lustracions interiors per a la revista 'Deloitte University Press'. Els articles interiors es titulen 'Estŕs deixant diners sobre la taula?' i 'Una companyia de recursos naturals global decidint les seves inversions' respectivament.

next
prev

close


1 2 3

  • share
  • share
® Maria Corte. All rights Reserved
Designed by Elisenda Muns